Passionate People

Inspirasjon, ideer og spennende


relevant innhold for personer med nedsatt mobilitet

Hvordan lade og vedlikeholde batterier til elektrisk rullestol og scooter

Batterier til elektrisk rullestol eller scooter
Del dette innholdet:

Når man kjøper en elektrisk rullestol eller scooter har man høye forventninger til kjørelengde og ytelse. En lang kjørestrekning gir økt mobilitet, mer selvstendighet, større frihet i tillegg til en trygghet og sikkerhet til å komme seg hjem igjen. Her vil du finne tips til hvordan du kan vedlikeholde dine batterier på best mulig måte.

Vær obs på at informasjonen i dette innlegget gjelder for gel og AGM-batterier, som er de mest brukte batteriene for el-kjøretøyer i Norge.

 

Faktorer som påvirker kjørelengden til din elektriske rullestol eller scooter

Kjørelengden påvirkes hovedsakelig av to faktorer, som kan deles inn i faste og variable faktorer.

 

De faste faktorene er:

 • Den elektriske rullestolen eller scooterens egenvekt
 • Batteristørrelse
 • Motorkapasitet og trekkraft
 • Vektdistribusjon

 

De variable faktorene er:

 • Nyttelast (brukerens vekt samt tilbehørets vekt mm.)
 • Kjøreunderlag
 • Miljøpåvirkning, for eksempel temperatur og værforhold
 • Kjørestil
 • Dekktrykk
 • Konfigurasjon
 • Batterikapasitet

Nedenfor kan du lese mer om de ulike faktorene og deres betydning for kjørelengden:

De faste faktorenes betydning

Den elektriske rullestolen eller scooterens egenvekt

Jo lettere den elektriske rullestolen eller scooteren er, jo mindre energi bruker den til fremdrift, noe som igjen gir en bedre kjørelengde.

 

Størrelse på batteriet

Større batterier med høyere kapasitet sikrer bedre kjørelengde. Vær likevel oppmerksom på at større batterier vil øke totalvekten til kjøretøyet.

 

Motorkapasitet og trekkraft

Kombinasjonen av motoren og girkassen påvirker kjørelengden, spesielt hvis en av delene er svært slitt.

 

Vektdistribusjon

Høyere belastning på forhjulene vil medføre et høyere energiforbruk ved manøvrering. Elektriske rullestoler med bakhjulstrekk bruker mer energi enn elektriske rullestoler som er senterdrevne.

De variable faktorenes betydning

Nyttelast

Nyttelasten på den elektriske rullestolen eller scooteren er en kombinasjon av brukerens vekt, tilbehør som er montert og personlige eiendeler som medbringes (f. eks poser med matvarer).  Den tillatte nyttelasten er ofte relativt høy, noe som gjerne vil ha en positiv innvirkning på kjørelengden, med mindre man belaster kjøretøyet helt opp til maksimum.

 

Kjøreunderlag

Vær oppmerksom på at du vil oppnå en større kjørelengde på en jevn og hard overflate enn hvis du kjører på en myk, variert eller ujevn overflate.

 

Miljøpåvirkning

Lave temperaturer påvirker batteriets kapasitet, og kjørelengden blir kortere. Husk at kulde ikke skader batteriene, og at kjørelengden igjen vil øke når temperaturen øker. Den ideelle driftstemperaturen for batterier er mellom 18° og 25°C.

 

Kjørestil

Hyppig start og stopp, stigninger, forsering av hindringer og ruter med mange svinger er alle energitappende.

 

Dekktrykk

Kjøremotstanden øker ved lavt dekktrykk, noe som vil gi kortere kjørelengde. En trykkreduksjon på 1 bar kan forårsake opp til 20 % reduksjon av kjørelengde.

 

Konfigurasjon

På elektriske rullestoler kan hyppig bruk av funksjoner som elektrisk setetilt, elektrisk seteheis og elektriske fotstøtter redusere kjørelengden betraktelig.

Er den elektriske rullestolen utstyrt med fastmontert respirator eller andre elektriske apparater som bruker strøm fra batteriet, vil også disse redusere kjørelengden.

 

Batterikapasitet

Batterikapasiteten er den energien som er til rådighet for at din elektriske rullestol eller scooter fungerer som den skal. Batteriet holder lengst om det lades jevnlig, og man aldri lar det lade ut til det er mindre enn 20 % kapasitet igjen. Batteriet må aldri stå i lang tid, for eksempel en hel vinter, uten å bli ladet.

 

Andre faktorer å vurdere

Vær oppmerksom på følgende faktorer, da disse er svært viktige for batteriets ytelse.

 

  Første oppladning

Den første oppladningen har stor betydning for batteriets fremtidige ytelse. Batteriets første oppladning bør vare mellom 18–24 timer.

 

Generell informasjon om oppladning

Nye batterier bør alltid lades helt opp før de tas i bruk. Nye batterier yter 100 % først etter at de har blitt ladet ca. 15–20 ganger (break-in periode). Denne break-in perioden er altså helt nødvendig for å oppnå den maksimale yteevnen til batteriet.

 

Følg veiledningen nedenfor for å sikre korrekt bruk og optimal levetid for batteriet:

 • Lad batteriet i 18–24 timer før det tas i bruk
 • Det anbefales å lade batteriet daglig etter bruk av den elektriske rullestolen eller scooteren, også selv om det kun er delvis utladet. Lad gjerne batteriet over natten
 • Husk at det kan ta opptil 10 timer før batteriet er fullt oppladet, avhengig av hvor utladet batteriet er
 • Lad gjerne batteriet i 24 timer én gang i uken, for å sikre at batteriet er fullt oppladet
 • Unngå å lade batteriet halvveis, lad regelmessig og til batteriet er fullt oppladet
 • Informer gjerne dine hjelpere eller pårørende om vedlikehold av batterier

Oppsummering – lading og vedlikehold av batterier

Det er et faktum at oppladbare batterier er en forbruksvare, med et naturlig tap av kapasitet gjennom produktets levetid. Som bruker er det relevant å forstå viktigheten av vedlikehold. Korrekt behandling vil forlenge levetiden.

Følg derfor anvisningene gitt i dette innlegget, for å oppnå optimal yteevne i lang tid.