Passionate People

Inspirasjon, ideer og spennende


relevant innhold for personer med nedsatt mobilitet

LØSNINGER I HJEMMET
Hjelpemidler til bad

Hjelpemidler til badet

Hjelpemidler til toalett og bad For eldre og dem med nedsatt mobilitet kan det være vanskelig å være selvhjulpen på toalett og bad. Heldigvis finnes det en rekke hjelpemidler som kan bidra til å gi økt selvstendighet eller forenkler stellet alene eller i samarbeid med en pleier.

Les mer »